פרוטוקול מס 23 – 4/10/2020

פ ר ו ט ו ק ו ל מס’ 23

מישיבה משותפת – הנהלת הקיבוץ והנהלת אחזקות

שהתקיימה ביום א’, 4 באוקטובר 2020 באמצעות zoom

נוכחים:

אביב מן – מנהל קהילה

שרון ורדי – יו”ר ועד מקומי

מיכאל קישון – מנהל עסקים

דני יניב

איילת מילר

שירי שטיין

מיכל חליוא

עודד חליוא

בועז שביט

דן ברוזה

שי אלג’ם

מרטין אטקינס

שוקי זינגר

טלי מור

רועי רבן

חנן רבן

גלי ארדמן וייס

אורה פלד נקש

חסרים: דנה קושניר

בהשתתפות: אורי דורמן, מנכ”ל ק.מ.ה, טל אדלר, מנהלת מש”א, שי בן דוד

אורי דורמן הציג את עיקרי הניתוח שערך לקיבוץ, במטרה לאפיין את היו”ר המתאים לרמת דוד כעת. לפי הניתוח שנערך, הבעיה המרכזית ברמת דוד כיום היא כלכלית, ויש לה השלכות על הקהילה, ואילו החוזקה המשמעותית של רמת דוד היא חברתית

אורי מנה את עקרונות הפתרון המוצע, כשהאתגר המרכזי הוא חשיבה מחוץ לקופסא במגזר העסקי, והכנת תכנית אסטרטגית בנושא.

לאחר מכן אורי ענה לשאלות חברי ההנהלות.

התנהל דיון קצר לגבי המשך התהליך – האם להמשיך עם מועמד יחיד של ק.מ.ה, או להמשיך עם החלטה קודמת שהתקבלה על ידי שתי ההנהלות במשותף, ולבקש מצוות האיתור להביא מועמד נוסף לצד המועמד מטעם ק.מ.ה.

החלטה: ההנהלות אישררו את ההחלטה הקודמת בנושא, לפיה צוות האיתור יביא להנהלות שני מועמדים – מועמד מטעם ק.מ.ה ומועמד נוסף.

פ ר ו ט ו ק ו ל מס' 23
התחברות אל האתר
דילוג לתוכן