פרוטוקול מס 24 – 12/10/2020

פ ר ו ט ו ק ו ל מס’ 24

מישיבה משותפת – הנהלת הקיבוץ והנהלת אחזקות

שהתקיימה ביום א’, 12 באוקטובר 2020 באמצעות zoom

נוכחים:

אביב מן – מנהל קהילה

שרון ורדי – יו”ר ועד מקומי

מיכאל קישון – מנהל עסקים

דני יניב

דנה קושניר

איילת מילר

מיכל חליוא

בועז שביט

דן ברוזה

שי אלג’ם

מרטין אטקינס

שוקי זינגר

טלי מור

רועי רבן

חנן רבן

גלי ארדמן וייס

אורה פלד נקש

חסרים: שירי שטיין, עודד חליוא

בהשתתפות: רו”ח עוזי רטנר – ברית פיקוח, לינה פרג

רו”ח עוזי רטנר הציג את הדוחות הכספיים לשנת 2019, וענה על שאלות חברי ההנהלה.

עיקרי הדברים:

  1. לקהילה נדרש מימון שוטף מהתאגידים המוחזקים.
  2. קיימת ירידה ברווח מהתאגידים המוחזקים, כשמקור הירידה בגד”ש (במפעל המתכת התוצאות דומות מאוד)
  3. שנת 2019, כמו גם שנת 2018, הסתיימה ללא רווחים.
  4. לקיבוץ נדרשת תכנית אסטרטגית כלכלית. הנושא עלה כנושא מרכזי גם בעת הדיונים על בחירת יו”ר חדש לקיבוץ.

החלטה:

  1. חברי ההנהלות מאשרים להעביר את הדוחות לאישור האסיפה.
  2. חברי ההנהלות מבקשים מהצוות המתאם להוסיף תיאור של המשמעויות העיקריות העולות מהדוחות הכספיים, וכן של הפעולות הרלוונטיות שנעשו מאז סוף שנת 2019 ואלה המתוכננות להיעשות. השקפים יועברו לחברי הנהלות ויאושרו על ידם טרם האסיפה.
פ ר ו ט ו ק ו ל מס' 24
התחברות אל האתר
דילוג לתוכן