פרוטוקול מס 25 – 18/10/20

 

פ ר ו ט ו ק ו ל מס’ 25

מישיבת הנהלת הקיבוץ, ועד מקומי משותף

שהתקיימה ביום א’, 18 באוקטובר 2020 באמצעות zoom

נוכחים:

אביב מן – מנהל קהילה

שרון ורדי – יו”ר ועד מקומי

מיכאל קישון – מנהל עסקים

דני יניב

איילת מילר

שירי שטיין

עודד חליוא

שוקי זינגר

טלי מור

דנה קושניר

רונן בריל

חסרים: גלי ארדמן וייס

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקולים – 22-24/2020

2. הצעה לתיקון ליקויי דוח ביקורת ועד מקומי 2019 – מוזמנת גל בריל

3. המלצה לתשלום פעימה 4 לעצמאים

4. נושא אישי

1. אישור פרוטוקולים 22-24/2020

החלטה: הפרוטוקולים אושרו

2. דוח ועד מקומי

  1. סעיף 8 – לקבוע תאריך בחירה של ועדת ביקורת 14/11
  2. סעיף 7 – הקלטה – להקליט רק את החלק של הועד
  3. סעיף 5 – לא לקבל את ההמלצה לאחר דיווח
  4. סעיף 15 – יבוצע
  5. סעיף 14 – הועבר לביצוע
  6. סעיף 12 – אחרי ניסוח מחדש להעביר להנהלה

3. מענקים לעצמאיים

כחלק מתכנית האוצר להתמודדות עם משבר הקורונה, המדינה שילמה בתחילת המשבר מענקים חד פעמיים, וכעת משלמת מענקים דו-חודשיים לעצמאים העונים לקריטריונים שנקבעו – בין היתר ירידה של 40% בהכנסות.

חלק מהעצמאים חברי הקיבוץ אינם יכולים לקבל את המענקים ישירות מרשות המיסים, שכן הגשת הדוחות שלהם עבור העסק כרוכה בהגשת הדוחות של הקיבוץ.

לעצמאים אלה הקיבוץ שילם את המענקים כהלוואת גישור, בהתאם לסכומים ולקריטריונים שהוגדרו על ידי המדינה,

המלצת הצוות המתאם הוא לשלם באותו האופן גם את המענק שוטף לעצמאים עבור חודשים יולי-אוגוסט.

חברי ההנהלה מבקשים לבדוק האם יש לקזז סכומים של ערבות הדדית.

החלטה: המלצת צוות התאום אושרה

4. נושא אישי

5. עדכונים

בוסתן – ניתן דיווח על התקדמות הפרוייקט ע”י אביב

פ ר ו ט ו ק ו ל מס' 25
התחברות אל האתר
דילוג לתוכן