פרוטוקול מס’ 25 25/2019 מתאריך 16/12/10

קיבוץ רמת דוד

פ ר ו ט ו ק ו ל מס’ 25

מישיבת הנהלת הקיבוץ, ועד מקומי משותף

שהתקיימה ביום ב’, 16 בדצמבר 2019, בחדר הישיבות של המזכירות

נוכחים: אורי שובל – יו”ר הקיבוץ

אביב מן – מנהל קהילה

שרון ורדי – יו”ר ועד מקומי

רועי רבן – מרכז משק

מיכאל קישון – מרכז נבחר משק

שוקי זינגר

דני יניב

גלעד קנט

נעמי גדרון

רונן בריל

דנה קושניר

חסרים: טלי מור

נדב מלכי

על סדר היום:

 1. אישור פרוטוקול 24/2019
 2. נושא אישי
 3. צוות חיילים
 4. המשך דיון בתכנית 2020

1. אישור פרוטוקולים 24/2019

החלטה: הפרוטוקול אושר.

3. צוות חיילים

בהשתתפות: הדס ברקוביץ, סמדר זינגר (צוות חיילים כולל גם את דנה יניב והילה ברוזה)

הדס וסמדר הציגו את הפעילות המתוכננת של הצוות, ואת התקציב המבוקש.

החלטה: אישור התקציב המבוקש יבוצע במסגרת אישור התקציב הכולל ל-2020.

4. נושא אישי

5. סיכום שנת 2019 ותקציב 2020

אביב סקר את תכנון התקציב בענפים העיקריים:

 • בית עיינות: ההכנסות ירדו בסכום מאוד גדול, אך ההתייעלות במחצית השניה הביאה לסיום שנה באיזון. התכנית לשנת 2020 היא להשאיר את ההוצאות ברמה דומה, ולהגדיל את צד ההכנסות.
 • ביטחון: תקציב הביטחון לשנת 2020 מתוכנן לגדול מעט ביחס לשנים האחרונות.
 • תרבות: ההוצאות השוטפות צפויות להישאר ברמה יציבה.
 • בריכה: ההוצאות השוטפות צפויות להישאר ברמה יציבה.
 • נוי וחצר: מוצע להגדיל את התקציב, בהתאם לגידול בצרכים. בהמשך, הגדלת הענף אמורה ליצור הכנסה במקום הוצאות אחרות בקיבוץ.
 • חינוך: שני שינויים משמעותיים בחינוך ב-2020 לעומת 2019: (1) הקטנת הסבסוד הצולב בגיל הרך (2) מעבר לעבודה ב-3 בתים בחינוך החברתי. בגיל הרך המערכת צפויה להיות מאוזנת, אך המערכת כולה צפויה להיות בגירעון משמעותי.

החלטה: ההנהלה מבקשת להתכנס בחינוך לתקציב דומה ל-2019, ולקבל מהחינוך משמעויות לשינוי זה. אביב ירכז את ההערות וההצעות להגשת תקציב מאוזן לישיבה ב- 30.12.19

בקשות חברי ההנהלה

 • לקראת סיום תפקידו של רועי כמרכז משק, ההנהלה מבקשה לבדוק מי אושרו כנציגי ציבור להנהלה הנוכחית.
 • ההנהלה מבקשת לקבל עדכון לגבי בדיקת נושא תאורת הרחוב בקיבוץ.
 • ההנהלה מבקשת שייקבע מנגנון מסודר לבחינת המשך פעילות בעלי התפקידים השונים אחת לתקופה, כפי שהוצע על ידי צוות מבנה ארגוני.

__________ _____________ ___________

חותמת האגודהפרוטוקול 25-2019 -

התחברות אל האתר
דילוג לתוכן