פרוטוקול מס 26 – 1/11/20

פ ר ו ט ו ק ו ל מס’ 26

מישיבת הנהלת הקיבוץ, ועד מקומי משותף

שהתקיימה ביום א’, 1 בנובמבר 2020 באמצעות zoom

נוכחים:

אביב מן – מנהל קהילה

שרון ורדי – יו”ר ועד מקומי

מיכאל קישון – מנהל עסקים

גלי ארדמן וייס

איילת מילר

שירי שטיין

עודד חליוא

שוקי זינגר

טלי מור

דנה קושניר

רונן בריל

חסרים: דני יניב

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול 25/2020

2. דוחות קהילה 8 חודשים

3. נוהל בנייה בשבילים פנימיים

4. רפרנטים להנהלה – מוזמנת שי בן דוד

5. דיווחים שוטפים

1. אישור פרוטוקול 25/2020

החלטה: הפרוטוקול אושר

2. דוחות קהילה 8 חודשים – אביב הציג את הדוחות.

להלן הנושאים העיקריים בהם קיים גירעון ביחס לתכנית:

 • במקורות ממסים ואגרות יש פער של כ-150 אלף ₪, שנובע מההנחה שניתנה בארנונה לעסקים עקב הקורונה
 • פער בהשכרות שנובע מחיוב שקשור לחשמל ולא חויב בשנה שעברה אלא רק השנה.
 • ביטוח לאומי נמצא בגירעון של התשלומים הנובעים מהקורונה.

סה”כ קיים פער של כרבע מיליון ₪ בהכנסות הקהילה לעומת התכנית.

שירותים על חשבון החבר:

 • במרכולית יש יותר פעילות השנה ביחס לשנה שעברה, וגם הרווחים עלו.
 • קיים גירעון בחשמלייה, שנובע מירידה בהשתתפות של המפעל. צפי לגירעון של כ-20 אלף ש”ח בסוף השנה. צריך יהיה לקבל החלטה בנושא לקראת שנה הבאה.
 • שאר הפעילויות פחות או יותר מאוזנות.

עזרה הדדית: התקציב בגירעון של כ-25 אלף ₪ עקב הקורונה.

מינהל וכלליות: קיים גידול בהוצאות ניהול הקהילה, אביב יבדוק את הסיבה לכך ויחזיר תשובה.

בית עיינות: לפי הצפי, בית עיינות יסיים את השנה ביתרה משמעותית.

3. רפרנטים להנהלה – בהשתתפות – שי בן דוד

בהמשך לדיון קודם בנושא, שי הציגה את הנושאים בהם יש המלצה לצרף רפרנט מההנהלה, מתוך רצון להגדיל את מעורבות חברי ההנהלה בניהול השוטף.

חבר ההנהלה לא יהיה חבר מן המניין בוועדה, אך יהיה חלק מהצוות ועליו להיות מעודכן בנושאים העיקריים ובהחלטות המתקבלות, לתת להנהלה עדכון שוטף של ההנהלה בנושאים שבאחריותו ולשמש ערוץ תקשורת בין ההנהלה לבין הצוות.

להלן חלוקת הנושאים:

חינוך – טלי

פנסיה, סיעוד (בית עיינות) – גלי

ותיקים, בריאות, רווחה (בית עיינות) – דנה

נוי – שוקי

תכנון ותב”ע, צמיחה דמוגרפית (וצעירים) – שירי

בריכה – רונן

ועדת קבלה – איילת

השכרות – דני

המלצה על חברי ועדת ביקורת לאסיפה

לאחר תקופה ארוכה שלא נמצאו חברים לועדת הביקורת, אורי פלד נקש הסכים לפנייה לכהן כיו”ר ועדת ביקורת.

אורי איתר שני חברי ועדה שיובאו לאישור האסיפה:

 • יעלה מילר
 • יותם קושניר

ההנהלה ממליצה לאסיפה על אורי לכהן כיו”ר הועדה, ועל יותם ויעלה לחברי ועדה.

4. עדכונים:

 • אביב עדכן לגבי המצב בבית עיינות – הבית במגמת חזרה לשגרה, לאחר התקופה הקשה שעבר. עם זאת, נטלי, האחות הראשית, ביקשה לסיים את עבודתה ובימים אלה מחפשים לה מחליפה.
 • גלי ואביב עדכנו לגבי תיקונים שנערכו בהצעה של משרד שלמה כהן לתקן את תקנה 3 לתקנות הערבות ההדדית.
 • גלי עדכנה לגבי הסכום ששולם כמענק לעצמאים, בהמשך לאישור שניתן בישיבה קודמת.
 • רונן ואביב עדכנו מהסדנא של הנהלת אחזקות לגיבוש מדיניות השקעות. מטרת הסדנא, שבה רונן לקח כנציג ההנהלה, הייתה לערוך ניתוח SWOT לקיבוץ, על מנת שניתן יהיה ייצר פרופיל השקעות מתאים, לצורך יצירת מקורות הכנסה נוספים. התהליך עדיין לא הושלם, והתוצאות יוצגו בפני ההנהלה בסופו.
 • אביב עדכן כי בהתאם למכתב שהתקבל במועצה אחרת ופניית ראשי ישובי המועצה לאייל בצר, צפוי עדכון בנוגע לכספי שיפוי ארנונה להנחות שניתנו לעסקים בחודשים מרץ-מאי, בשל הקורונה, שגרמו לגירעונות ביישובים.
התחברות אל האתר
דילוג לתוכן