פרוטוקול מס 27 – 16/11/20

פ ר ו ט ו ק ו ל מס’ 27

מישיבת הנהלת הקיבוץ, ועד מקומי משותף

שהתקיימה ביום ב’, 16 בנובמבר 2020 בסילו

נוכחים:

אביב מן – מנהל קהילה

מיכאל קישון – מנהל עסקים

גלי ארדמן וייס

דני יניב

שירי שטיין

עודד חליוא

שוקי זינגר

דנה קושניר

רונן בריל

חסרים:

שרון ורדי – יו”ר ועד מקומי

איילת מילר

טלי מור

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול 26/2020

2. אישור תקציב ועד מקומי 2021

3. אישור נוהל בניה בשבילים פנימיים

4. עדכונים

  1. אישור פרוטוקול 26/2020

החלטה: הפרוטוקול אושר

  • נמסר עדכון על תהליך שילוב נציגי ההנהלה בוועדות
  • נמסר לו”ז לישיבות הנהלה עד לסוף השנה – ישיבה אחת לשבועיים ( עם אפשרות לישיבה נוספת לצורך השלמת התקציב ). ב-28/12 תיערך אסיפה לאישור תקציב הקיבוץ.
  • נושאים מרכזיים – צמיחה דמוגרפית, תקציב 2021.
  • מיכאל הציג את תוצרי הסדנא שהתקיימה בהנהלת האחזקות לקביעת תיעדוף בחינת השקעות עסקיות, ואת ההחלטה לא להשקיע בעידית. פרוטוקול מישיבת הסיכום של האחזקות יועבר לחברי הקהילה.

2. אישור תקציב ועד מקומי 2021 (הדיון הוקלט)

בהשתתפות גל בריל

אביב הציג את התקציב

ככלל, קביעת המקורות נעשית על ידי המועצה. ההכנסות מחולקות לגביית מסים ולהשתתפות מועצה.

החלטה: התקציב אושר

3. אישור נוהל בניה בשבילים פנימיים

אביב הציג את הערות עורך הדין לנוהל, והתנהל דיון קצר, בעיקר לגבי הסעיף המגביל את מועד תחילת הבניה ולגבי הסעיף המגביל את סכום ההשתתפות.

החלטה: הנוהל אושר, עם שתי הערות:

סעיף ו’ – הגבלת מועד התחלת הבניה – הסעיף בוטל

סעיף ו’ החדש – פירוט לעבודות בגינן ניתנת השתתפות הקיבוץ – יובא לאישור ההנהלה

סעיף ח’ – הגבלת הסכום עודכנה ל-35 אלף ₪, לא כולל מע”מ.

4. עדכונים:

  • אביב עדכן על בקשתה של רלי לסיים את תפקידה כמנהלת הגיל הרך.
  • בית עיינות – נטלי, האחות הראשית, סיימה את עבודתה בבית עיינות. בימים אלה עוסקים בגיוס אחות ראשית חדשה, שתיכנס לעבודה בהקדם.
  • תהליך איתור יו”ר – לאחר הפסקה בשל מחלתה של טל אדלר, ועדת האיתור צפויה להתכנס לקראת סוף השבוע הבא, ולראיין כ-4-5 מועמדים.
  • תכנית חדר האוכל הוצגה בפני ועדת תכנון. הערכת העלות היא כ-8 מיליון ₪, בעוד התקציב עומד על 2 מיליון ₪. הנושא יובא לדיון בהמשך.
פ ר ו ט ו ק ו ל מס' 27
התחברות אל האתר
דילוג לתוכן