פרוטוקול מס 3 – 20/6/21

פרוטוקול אסיפה כללית מס’ 3-2021

שם אגודה: קיבוץ רמת דוד

כתובת של האגודה: קיבוץ רמת דוד, ד.נ. העמקים, 3658700

תאריך האסיפה: 20/06/21.

נוכחים: 21

יו”ר האסיפה: שרון ורדי.

מזכיר האסיפה: אביב מן.

ליו”ר האספה נבחר שרון ורדי, למזכיר האספה נבחר אביב מן.

על סדר היום:

  1. הצגת בחירה בחלופה ב’ – במסגרת צמיחה דמוגרפית
  2. עדכון בנושא התוכנית הכוללנית
  3. עדכון בנושא פרויקט סולארי
  4. מחסן גרעיניםנדחה לאסיפה הבאה

החלטות:

  1. בחירה בחלופה ב’ – במסגרת צמיחה דמוגרפית

החלטה: בעד 21, נגד 0, נמנע 0

2. עדכון בנושא התוכנית הכוללניתהאספה קיבלה עדכון על הליך גיבוש תכנית כוללנית למועצה האזורית

והשלכותיו על רמת דוד. הוצגה עמדת רמת דוד שגובשה בהנהלות. עמדה זו תוגש לצוות התכנון של הכוללנית.

3. עדכון בנושא פרויקט סולארי גגות – מיכאל קישון וגיא צבר הציגו את הפרויקט.

החברים העירו הערות, ההערות נרשמו ויילקחו בחשבון לעת התנהלות הפרויקט.

פרוטוקול אסיפה כללית 3-2021
התחברות אל האתר
דילוג לתוכן