פרוטוקול מס 3 – 24/1/21

פ ר ו ט ו ק ו ל מס’ 3

מישיבת הנהלת הקיבוץ, ועד מקומי משותף

שהתקיימה ביום א’, 24 בינואר 2021 באמצעות zoom

נוכחים:

אביב מן – מנהל קהילה

מיכאל קישון – מנהל עסקים

שרון ורדי – יו”ר ועד מקומי

מיכה טיסר – יו”ר הקיבוץ

גלי ארדמן וייס

טלי מור

שירי שטיין

עודד חליוא

רונן בריל

איילת מילר

שוקי זינגר

חסרים: דני יניב

דנה קושניר

על סדר היום:

 1. אישור פרוטוקול: 2-2021
 2. בחירת נציגי ציבור לצוות צמיחה דמוגרפית
 3. התלבטות בנושא פתרון דיור לחייל בקראוונים
 4. הגדרת תפקיד לפרוייקטור הבוסתן
 5. הצגת טבלת מעקב, ותכנון שנתי לישיבות ההנהלה – גלי ארדמן

1. אישור פרוטוקול 2/2021

הפרוטוקול אושר.

2. בחירת נציגי ציבור לצוות צמיחה דמוגרפית

ג’קי מילר ויערה פיין, ביקשו לסיים את חברותם בצוות.

בשל החשיבות של מתן נציגות לחברים מרקעים וגילאים שונים, מומלץ שנציגי הציבור יהיו בעלי רקע דומה.

מועמדות: איילת פרסמן וענת מצקביץ’, שהגיעו את מועמדותן בהמשך לקול קורא שפורסם בנושא.

החלטה: ההנהלה מאשרת את המועמדות החדשות.

3. מגורי חיילים – פנייה אישית

יש כיום בקיבוץ כ-20 חיילים. ההסדר הקיים של דיור לחיילים הוא דירת חדר תמורת שכירות חודשית של כ-200 ₪ + תשלומי חשבונות.

נכון להיום יש בקיבוץ רק 4 דירות חדר, השייכות לקיבוץ.

עם זאת, לאור הגידול הצפוי בכמות החיילים בשנים הקרובות, נראה שיהיה קושי למצוא פתרונות דיור לכולם.

מכיוון שאין דירה פנויה בדירות החדר, המשפחה פנתה בבקשה לשפץ את אחד הקרוואנים על חשבונה, ולאפשר מגורים, ללא תשלום דמי שכירות, במהלך תקופת השירות הצבאי.

החלטה:

 1. ההנהלה מוכנה לאפשר השכרה של הקרוואנים, כאשר כל השיפוץ וההתאמה הנדרשים ייעשו על חשבון החבר, בהתאם להצעה שפורטה בהנהלה, כולל תחזוקה שוטפת על חשבון החבר השוכר.
 2. יפורסם קול קורא, שיציע את השימוש בקרוואנים לכל החברים, ולאחר מכן ייבחר השוכר בהתאם לסדר עדיפויות שיוגדר מראש (למשל, מתן עדיפות לחיילים, בהתאם לגיל החייל).
 3. ההשכרה תתאפשר לשנתיים בלבד, וחידוש יתאפשר בהתאם לתכניות הקיבוץ לגבי השימוש בשטח ולביקוש לחדרים/בתים להשכרה.
 4. לאחר גיבוש ההסכם, הוא יועבר לאישור חברי ההנהלה.

5. הגדרת תפקיד לפרוייקטור הבוסתן

אביב הציג את הגדרת התפקיד המוצעת. חברי ההנהלה מבקשים להוסיף:

 1. עדיפות לאדם עם הבנה בבניה
 2. איש קשר גם לפניות חברי הקיבוץ, ולא רק המשתכנים
 3. יחסי אנוש מעולים

החלטה: חברי ההנהלה מאשרים את קידום היציאה למכרז, במקביל לבדיקת המקורות התקציביים.

מענה לשאלות

 1. נוי בבריכה – הנושא עדיין בטיפול אביב, יגיע בהמשך להנהלה כפי שהובטח.
פ ר ו ט ו ק ו ל מס' 3-21
התחברות אל האתר
דילוג לתוכן