פרוטוקול מס 4 – 1/2/21

פ ר ו ט ו ק ו ל מס’ 4

מישיבת הנהלת הקיבוץ, הנהלת אחזקות

שהתקיימה ביום ב’, 1 בפברואר 2020 באמצעות zoom

נוכחים:

אביב מן – מנהל קהילה

מיכאל קישון – מנהל עסקים

שרון ורדי – יו”ר ועד מקומי

מיכה טיסר – יו”ר הקיבוץ

טלי מור שי אלג’ם

שירי שטיין חנן רבן

שוקי זינגר מרטין אטקינס

רונן בריל רועי רבן

איילת מילר בועז שביט

דני יניב אורה פלד נקש

מיכל חליווה

חסרים: דנה קושניר

גלי ארדמן וייס

דן ברוזה

עודד חליווה

על סדר היום:

  1. הצטרפות לשותפות למרכז אחזקה אזורי ביחד עם חברת “כלים שלובים” , מוזמנים עמוס בן דרור וינאי חכים – בעלים
  1. הצטרפות לכלים שלובים

עמוס וינאי הציגו את מודל ההפעלה והרציונל של כלים שלובים להקמת מרכז אחזקה אזורי, באמצעות שותפות של הקיבוצים הבעלים, ארגון הקניות האזורי וחברת כלים שלובים.

ניתן מענה על שאלות בנושא מגוון השירותים , רמת המחירים, הכדאיות הכלכלית , חובת השימוש בשירותי החברה ועוד.

בדיון הפנימי שהתקיים לאחר מכן הועלו מספר בקשות למידע טרם קבלת ההחלטה:

  1. קבלת חוות דעת מהקיבוצים השותפים בשתי הפעילויות שכבר פועלות.
  2. לקבל מידע על עלויות האחזקה הקיימות היום בקיבוץ
  3. לקבל מידע איזה משרות עתידות להצטמצם ואילו יישארו גם במודל החדש.
  4. להכין טבלת יתרונות לרמת דוד להצטרפות כשותפים לתהליך.

החומרים יוכנו ויועברו לחברי ההנהלה לקראת דיון בו יוחלט על ההצטרפות לשותפות.

פ ר ו ט ו ק ו ל מס' 4-21
התחברות אל האתר
דילוג לתוכן