פרוטוקול מס 4 – 1/8/21

פרוטוקול אסיפה כללית מס 4 -2021

שם אגודה: קיבוץ רמת דוד

ח.פ: 570001156

כתובת של האגודה: קיבוץ /רמת דוד, ד.נ. העמקים, 3658700

תאריך האסיפה:1/8/2021

נוכחים: 29 חברים.

יו”ר האסיפה: שרון ורדי.

מזכיר האסיפה: אביב מן.

מוזמנים: עוזי רטנר (ברית פיקוח), אביב מן – מנהל הקהילה, מיכאל קישון – מנהל עסקים, מיכה טיסר.

על סדר היום: אישור דוחות כספיים של הקיבוץ ותאגידיו לשנת 2020

עוזי רטנר רואה החשבון של הקיבוץ הציג את הדוחות הכספיים של הקיבוץ ותאגידיו, וענה לשאלות שנשאלו.

החלטה: האסיפה מאשרת את הדוחות הכספיים לשנת 2020.

פרוטוקול מספר 4 1.8
התחברות אל האתר
דילוג לתוכן