פרוטוקול מס’ 4/2019 מתאריך 11/3/19

קיבוץ רמת דוד

פ ר ו ט ו ק ו ל מס’ 4

מישיבת הנהלת הקיבוץ, ועד מקומי משותף

שהתקיימה ביום ב’, 11 במרץ 2019, בחדר הישיבות של המזכירות

נוכחים: אורי שובל – יו”ר הקיבוץ

אביב מן – מנהל קהילה

שרון ורדי – יו”ר ועד מקומי

רועי רבן – מרכז משק

שוקי זינגר

נעמי גדרון

רונן בריל

טלי מור

נדב מלכי

דנה קושניר

דני יניב

ליאור שבתאי

חסרים:

גלעד קנט

על סדר היום:

 1. אישור פרוטוקול 3/2019
 2. בחירת מנהלת לשכה
 3. הצגת הבדיקה הכלכלית לבית עיינות
 4. משפחת ליפשיץ, בקשה לאישור שנת חופש
 5. סגירת הרשמה לקליטה בשכונת הבוסתן
 6. נושא אישי

1. אישור פרוטוקול 3/2019

החלטה: אושר

2. בחירת מנהלת לשכה:

אביב הציג את המלצת הצוות המאתר לבחור בדקלה לוי כמנהלת לשכה.

החלטה:

הבחירה אושרה פה אחד על ידי חברי ההנהלה.

3. הצגת בדיקה כלכלית לבית עיינות

ניתוח המצב הכלכלי ומתן ההמלצות נעשה על ידי חברת golden wise, גרונטולוגיה עסקית כלכלית.

הנחות מרכזיות:

 • בפעל כל דיירי בית עיינות הם סיעודיים, על אף החלוקה הפורמלית לסיעודיים ותשושים, שכן גם הדיירים התשושים הם במצב תפקודי ירוד. יצוין שגם התעריף שנגבה מהדיירים הוא אחיד לסיעודיים ולתשושים.
 • העלות החודשית לדייר כיום היא גבוהה, ביחס למקובל בענף
 • יש עודף של שעות עבודה של מטפלות ביחס לנדרש על ידי משרד הבריאות (לפי תקן של 27 דיירים סיעודיים). התקן של משרד הבריאות הוא מחמיר, ומקובל לנהוג לפיו.
 • התעריף החודשי יחסית נמוך לתעריף הממוצע בארץ לדיירים פרטיים במחלקות סיעודיים.
 • בשונה מבעבר, קשישים המוגדרים “תשושים” מעדיפים להישאר בביתם, ככל שאפשר.
 • קיימת הכרה שנדרש צורך בקיבוץ לפתרון ל”תשושים”.
 • הצורך בפתרון לאנשים במצב סיעודי הולך וגדל כל הזמן (וקיימות רשימות המתנה ארוכות לבתים סיעודיים בסביבה), וכל שכן בבית בקיבוץ.

המלצות לטווח ארוך:

 • ביטול מחלקת תשושים וקבלת רישיון למחלקה סיעודית של 27 מיטות.
 • הקמת “בית משפחתי” כפתרון לחברי הקיבוץ, בתעריף הכנסה נמוך יותר מאשר בית עיינות, ותוך שימוש במשאבים של בית עיינות.
 • יצירת תמהיל עם הרכב נמוך יותר ל”קוד” ויותר דיירים פרטיים.

המלצות לטווח קצר:

 • צמצום כמות כח אדם בהתאם לתקן של משרד הבריאות
 • העלאת התעריף לדיירים פרטיים קיימים, בשתי פעימות
 • קביעת תעריף חדש לדיירים פרטיים חדשים (סיעודיים).

התייחסותה של אושרה למסקנות הבדיקה שנערכה הובאה במכתב שהוקרא בפני חברי ההנהלה.

נקודות נוספות:

 1. קיים קושי תכנוני להגדלת בית עיינות. הטיפול בסיעוד חברים ברמת דוד ממומן ברובו על ידי החבר עצמו ובחלקו על ידי תקציב הסיעוד (שממומן על ידי העסקים, בדומה לפנסיה התקציבית).

החלטות:

 1. חברי ההנהלה מאמצים את מסקנות הדוח.
 2. אביב ואושרה יגבשו מתווה פעולה, תוך המשך ליווי של החברה החיצונית, שיוצג לחברי ההנהלה.

4. משפחת ליפשיץ דימטרי וילנה – בקשה לאישור שנת חופש (שלישית)

החלטה:

הבקשה אושרה

5. סגירת הרשימה לקליטה בשכונת הבוסתן

בהשתתפות שי בן דוד

אביב הציג את הנושא, בהתאם לחומר שנשלח לחברי ההנהלה – טבלת שלבים ולוחות זמנים לפרוייקט הבוסתן, וכן את המשפחות שנרשמו כמתעניינות בפרוייקט.

הערות חברי ההנהלה:

 1. יש להגדיר באופן ברור מה נכלל בפיתוח המגרש.
 2. עם התקדמות הפרויקט, יש לבחון אם קיים צורך בהקצאת משאבי ניהול ייעודיים (מתוך הרזרבה הכספית) לניהול הפרויקט.
 3. הצוות המצומצם יכין הצעת החלטה לשימוש בכסף שהוגדר כדמי הצטרפות.

החלטה:

חברי ההנהלה מאשרים להתחיל את התהליך עם 15 המשפחות שהביעו רצון להיקלט בשכונה, ולסגור את ההרשמה לשכונה.

__________ _____________ ___________

חותמת האגודהפרוטוקול 4-2019 (1)

התחברות אל האתר
דילוג לתוכן