פרוטוקול מס 5 – 10/2/21

פ ר ו ט ו ק ו ל מס’ 5

מישיבת הנהלת הקיבוץ, הנהלת אחזקות

שהתקיימה ביום ב’, 10 בפברואר 2020 באמצעות zoom

נוכחים:

אביב מן – מנהל קהילה

מיכאל קישון – מנהל עסקים

שרון ורדי – יו”ר ועד מקומי

מיכה טיסר – יו”ר הקיבוץ

טלי מור שי אלג’ם

שירי שטיין חנן רבן

דנה קושניר מרטין אטקינס

דני יניב רועי רבן

איילת מילר בועז שביט

שוקי זינגר אורה פלד נקש

דן ברוזה

חסרים:

גלי ארדמן וייס

עודד חליווה

מיכל חליווה

רונן בריל

על סדר היום:

  1. דיון המשך בנושא החלטה על הצטרפות לשותפות במרכז אחזקה אזורי “כלים שלובים”.
  1. הצטרפות לשותפות במרכז אחזקה אזורי

הוצג חומר רקע שהתבקש בישיבה הקודמת – נתונים מפורטים על הוצאות האחזקה , הצגת החסכון הצפוי במעבר לשותפות , יתרונות לרמת דוד.

במהלך הדיון הועלו הנושאים הבאים:

  • איזה שלבים יש לעבר בתהליך הקמת המרכז
  • מדוע למנהלי הענפים לא היו שותפים לאפיון הצרכים של שרותי האחזקה שיסופקו
  • דרך הצגת הפעילות דרך ההוצאות בלבד לא נכונה תמחירית
  • גובה החסכון לא בטוח שמצדיק את השינוי, ואת אבדן הפרנסה של חברי קיבוץ

הוסבר כי לאחר שיתקבל אישור עקרוני מ- 3 קיבוצים לפחות ניתן יהיה להמשיך לשלב איפיון הצרכים הספציפי לרבות של הענפים והתאגידים, וכי טיוטת ההסכם הסופי תגיע לאישור ההנהלות והאסיפה.

החלטה :

אישור עקרוני להצטרף לשותפות למרכז לניהול האחזקה , ביצוע תהליך תיאום עם כל הפעילויות השונות בקיבוץ. טיוטת ההסכם הסופי תובא לאישור ההנהלות והאסיפה.

פ ר ו ט ו ק ו ל מס' 5-21
התחברות אל האתר
דילוג לתוכן