פרוטוקול מס 6 – 1/3/21

פ ר ו ט ו ק ו ל מס’ 6

מישיבת הנהלת הקיבוץ, ועד מקומי משותף

שהתקיימה ביום ב’, 1 במרץ 2021 באמצעות zoom

נוכחים:

מיכה טיסר – יו”ר קיבוץ

אביב מן – מנהל קהילה

מיכאל קישון – מנהל עסקים

שרון ורדי – יו”ר ועד מקומי

גלי ארדמן וייס

טלי מור

שירי שטיין

עודד חליוא

שוקי זינגר

דנה קושניר

רונן בריל

איילת מילר

דני יניב

על סדר היום:

  1. אישור פרוטוקולים 3/2021, 4/2021, 5/2021
  2. הסדר שימוש בקראוון הקיבוץ למגורי חיילים
  3. טיפול בחובות חברים
  4. תקציב בוסתן + פרוייקטור
  5. עדכון בנושא הצריף הירוק

1. אישור פרוטוקולים

פרוטוקולים אושרו.

2. הסדר שימוש בקראוון הקיבוץ למגורי חיילים

אביב הציג את טיוטת ההסדר שנשלחה לחברי ההנהלה:

  • להוסיף בסעיף 3 אישור לתכנון, בנוסף על אישור בטיחות.
  • להוסיף בסעיף 6 שבתום השנתיים הקראוון חוזר לבעלות מלאה של הקיבוץ.

החלטה: ההנהלה מאשרת את ההסדר המוצע – לקריאת ההסדר לחצו כאן

3. טיפול בחובות חברים

אביב הציג את הנושא, בהתאם לחומר שנשלח לחברי ההנהלה, כולל החלטות שהתקבלו בנושא בעבר.

התנהל דיון האם יש גם להפעיל סנקציות ברמת הקיבוץ כנגד החברים בעלי החוב, ובפרט השתתפות ילדים במערכת החינוך, לפני או במקביל תהליכים משפטיים.

לאחר מכן אביב סקר את סטטוס החייבים.

החלטה: ההנהלה מאשרת את ההצעה הכוללת יציאה להליך משפטי לצד נקיטת סנקציות מול החברים החייבים.

4. פרוייקטור לשכונת הבוסתן

שרון סקר את תקציב הבוסתן, בהתאם לחומר שנשלח לחברי ההנהלה.

הצוות בחן שני מועמדים לתפקיד הפרוייקטור – חיים שטיין ורון ליפשיץ, וממליץ לבחור בחיים שטיין לתפקיד.

החלטה: ההנהלה מאשרת את ההמלצה על חיים שטיין לתפקיד הפרוייקטור.

5. עדכון בנושא הצריף הירוק

בהשתתפות עדי קליגר, שי בן דוד

עדי הציגה את הנושא, בהתאם לחומר שנשלח לחברי ההנהלה – את התכנון המוצע עבור הצריף הירוק, את הייעוד המוצע כבית לחיילים בודדים, ואת שני המקורות האפשריים לקבלת תרומה – קק”ל ואתרי מורשת של משרד ראש הממשלה.

החלטה: ההנהלה מאשרת להתקדם בהליך גיוס התרומות התאם להצעה.

פ ר ו ט ו ק ו ל מס' 6-21
התחברות אל האתר
דילוג לתוכן