פרוטוקול מס 6 – 5/12/21

פרוטוקול אסיפה כללית מס 6 -2021

שם אגודה: קיבוץ רמת דוד

ח.פ: 570001156

כתובת של האגודה: קיבוץ /רמת דוד, ד.נ. העמקים, 3658700

תאריך האסיפה:5/12/2021

נוכחים: 19חברים.

יו”ר האסיפה: שרון ורדי.

מזכיר האסיפה: אביב מן.

מוזמנים: מיכה טיסר – יו”ר הקבוץ, אביב מן – מנהל הקהילה, מיכאל קישון – מנהל עסקים.

על סדר היום:

  1. בחירת שרון ורדי ליו”ר האסיפה
  2. הצגת תוכנית רב שנתית – מיכה טיסר
  3. נוהל שנת חופש

הצעות החלטה:

  1. בחירת שרון ורדי לי”ר האסיפה – אושר פה אחד
  2. מיכה טיסר הציג את התוכנית הרב שנתית.

חברים העלו בדיון את הדברים הבאים:

א. מה הם קבועי הזמן לתוכנית?

ב. יש צורך בדיוק המטרות

ג. מה היקף תמיכת העסקים בקהילה?

ד. לבחון הגבלה של 400 מגרשים, שיאפשר להמשיך עם ועדות קבלה.

ה. מש”א- לדייק גמול שכר לנבחרי ציבור העומדים בראש הוועדות.

ו. להכניס ליעדים יותר מטרות בתחום התרבות, חינוך וביטחון

ז. יש ללוות את ההתייעלות בחינוך

ח. שיפור מיגון וביטחון

ט. קבלת ההחלטות צריכה להיות ברגישות ובשיתוף הציבור בהתאם לנושא.

החלטה: התוכנית אושרה, עם הטמעת הערות של התרבות, חינוך וביטחון

3. נוהל שנת חופש – נדחה לאסיפה הבאה

פרוטוקול מספר 6 5.12
התחברות אל האתר
דילוג לתוכן