פרוטוקול מס’ 7/2019 מתאריך 29/4/19

קיבוץ רמת דוד

פ ר ו ט ו ק ו ל מס’ 7

מישיבת הנהלת הקיבוץ, ועד מקומי משותף

שהתקיימה ביום ב’, 29 באפריל 2019, בחדר הישיבות של המזכירות

נוכחים: אורי שובל – יו”ר הקיבוץ

אביב מן – מנהל קהילה

רועי רבן – מרכז משק

שרון ורדי – יו”ר ועד מקומי

שוקי זינגר

רונן בריל

טלי מור

דני יניב

ליאור שבתאי

גלעד קנט

נדב מלכי

נעמי גדרון

חסרים:

דנה קושניר

ההנהלה מברכת את דנה קושניר ומשפחתה להולדת הבת.

על סדר היום:

  1. אישור פרוטוקול 6/2019
  2. פניית יעל זינגר להחלפת מגרש
  3. החלטה בנושא מכרז הנוי
  4. עדכונים לגבי שכונת הבוסתן

1. אישור פרוטוקול 6/2019

החלטה: אושר

2. פניית יעל זינגר להחלפת מגרש

בהשתתפות יעל זינגר

יעל הציגה את הנימוקים לפנייתה להחלפת המגרש המשויך לה (בית הרופא) למגרש מבונה.

  • ב-2013 התקבלה החלטת הנהלה, בעקבות החלטה בצוות שיוך, לפיה הקיבוץ ישאיר בידיו 5 מגרשים מבונים (לא דירות ספציפיות). דירות הקיבוץ נועדו לספק פתרונות זמניים לחברי הקיבוץ במצבים שונים.
  • מתוכן יש 2 דירות שכרגע בשכירות לטווח ארוך.
  • יש קושי להנהלה לחרוג מהחלטות שהתקבלו בעבר, בייחוד שלאור החלטות אלה ניתנו תשובות לפניות אחרות בעבר.

החלטה:

ההנהלה משיבה בשלילה לבקשה של יעל. ההנהלה מבקשת מצוות התיאום לבחון אפשרות לעזור ליעל בדרכים אחרות.

3. החלטה בנושא מכרז הנוי

הצוות המתאם מציע לבטל את המכרז, ומציג את דרכי פעולה להמשך.

נערך דיון לגבי אופן התנהלות המכרז הספציפי והמכרזים באופן כללי.

החלטה:

ההנהלה מקבלת את הבקשה לביטול המכרז וביצוע הפעולות המתבקשות. ו.

4. עדכונים לגבי שכונת הבוסתן

אביב הציג את סטטוס ההרשמה לשכונת הבוסתן, את השלבים הצפויים ולוחות הזמנים.

ועדת הקבלה צפויה לעבור הכשרה עם חברה חיצונית.

עם התקדמות לקראת שלב הבניה, יידרש מנהל אתר לפיקוח על תהליך הבניה עצמו.

__________ _____________ ___________

חותמת האגודהפרוטוקול 7-2019

התחברות אל האתר
דילוג לתוכן