פרוטוקול מס 7 – 7/3/21

פ ר ו ט ו ק ו ל מס’ 7

מישיבת הנהלת הקיבוץ, ועד מקומי משותף

שהתקיימה ביום ב’, 7 במרץ 2021 באמצעות zoom

נוכחים:

מיכה טיסר – יו”ר קיבוץ

אביב מן – מנהל קהילה

מיכאל קישון – מנהל עסקים

שרון ורדי – יו”ר ועד מקומי

גלי ארדמן וייס

טלי מור

עודד חליוא

שוקי זינגר

דנה קושניר

רונן בריל

איילת מילר

דני יניב

חסרים: שירי שטיין

על סדר היום:

 1. אישור פרוטוקול 6/2021
 2. חינוך
 3. תכנית השקעות

1. אישור פרוטוקולים

הפרוטוקול אושר.

חברי ההנהלה מבקשים לקבל עדכון בנושא התשתיות. העדכון יישלח להנהלה בהקדם.

2. חינוך

בהשתתפות רלי אדלשטיין – מנהלת החינוך לגיל הרך, אור זמיר – מנהלת החינוך החברתי, שירי שטייף – יו”ר ועדת חינוך

א. קבלת סמל מעון ממשרד התמ”ת לפעוטונים:

שירי עדכנה על התהליך שנעשה לצורך קבלת סמל מעון עד כה, ועל החלטה להקפיא את תהליך כעת, לאור השינויים שחלו בתקופה האחרונה בנושא:

 • הפקעת השליטה על הרישום לפעוטונים והעברתה באופן מלא לאגף מעונות יום
 • החמרת הדרישות לעריכת שינויים במבני הפעוטונים

היות שלפעוטונים קיים אישור הפעלה, והחוק אינו מחייב קבלת סמל מעון, ועדת חינוך ממליצה לסגת מתהליך קבלת סמל המעון.

להורים יוצגו אפשרויות לקבלת סיוע כלכלי בחינוך, בהתאם לקיים בקיבוץ כיום.

ב. חיסונים בחינוך החברתי:

שירי עדכנה אודות התהליך אותו ועדת חינוך מבקשת לקדם – השלמת חיסוני ילדות בהתאם למתווה של משרד הבריאות גם בחינוך החברתי.

בשלב הראשון – איסוף וולונטרי של פנקסי חיסונים כדי למפות את המצב. לאחר סיום שלב זה יוחלט על אופן ההתקדמות, אם בדרך שבה פעלו בגיל הרך או בדרך אחרת.

החלטה: ההנהלה מאשרת להתחיל בביצוע התהליך.

ג. חיסונים בגיל הרך:

שירי עדכנה לגבי הסטטוס של התהליך.

הועדה ממליצה להכניס את נושא החיסונים לחוזה השכירות, ולמנוע מעבר לתושבות בקיבוץ למשפחות שילדיהן אינם מחוסנים.

החלטה: יש להכניס את נושא החיסונים להסכמי השכירות.

ד. סקירה בנושא זולות בקיבוץ:

בהשתתפות רועי בירן, אור דינר ועידו קליגר – נציגי נוער

שירי הציגה את הנושא, כפי שגם נשלח לחברי ההנהלה. המלצות הוועדה:

 • לקבל החלטה לגבי הזולות בוורטיגו, בשל הסיכון במבנה.
 • להקים צוות אד-הוק לנושא הזולות ולגבש הבנות לגבי הפעלת הזולות – מיקום, שעות, אחריות וכו’.

רועי הוסיף שהזולה היא לא תחליף למרכזון אלא פועלת לצד המרכזון, וצריך לתת לה את המקום שלה. הנוער שמגיע לזולות מגיע גם למרכזון.

החשש העיקרי שרועי מעלה בנושא הוא בטיחות מבנה הוורטיגו.

נציגי הנוער הסבירו את חשיבות הזולות עבורם.

החלטה: יגובש מתווה לטיפול בזולות המבוסס על 3 מרכיבים:

 1. בטיחות – הקיבוץ ישלח בעלי מקצוע בנושא חשמל ותחזוקה לבדוק את בטיחות המבנים.
 2. אחריות – יגובש הסכם חדש המגדיר את אחריות ההורים – עליו יחתמו ההורים.
 3. פיקוח – יבנו מנגנוני פיקוח, סיירת הורים וכו’ על ההתנהלות בזולות.

3. תכנית השקעות

תכנית ההשקעות מורכבת משני חלקים:

 • השקעות של ענפי הקהילה
 • השקעות תשתית

אביב הציג את תכנית ההשקעות בקהילה, בהתאם לחומר שנשלח לחברי ההנהלה.

המקורות העומדים לרשות ההשקעות בקהילה הם כ-300 אלף ₪, ואילו הדרישות הן בהיקף של כ-500 אלף ₪.

המשך הדיון יתקיים בישיבה הבאה.

פ ר ו ט ו ק ו ל מס' 7-21
התחברות אל האתר
דילוג לתוכן