פרוטוקול מס’ 8/2019 מתאריך 13/5/19

קיבוץ רמת דוד

פ ר ו ט ו ק ו ל מס’ 8

מישיבת הנהלת הקיבוץ, ועד מקומי משותף

שהתקיימה ביום ב’, 13 במאי 2019, בחדר הישיבות של המזכירות

נוכחים: אורי שובל – יו”ר הקיבוץ

אביב מן – מנהל קהילה

שוקי זינגר

רונן בריל

טלי מור

דני יניב

ליאור שבתאי

גלעד קנט

נדב מלכי

נעמי גדרון

דנה קושניר

חסרים:

רועי רבן – מרכז משק

שרון ורדי – יו”ר ועד מקומי

דני יניב

על סדר היום:

  1. אישור פרוטוקול 7/2019
  2. שני נושאים אישיים
  3. יעדי 2019

1. אישור פרוטוקול 7/2019

החלטה: אושר

2. שני נושאים אישיים

3. יעדי 2019

הוצג על ידי אורי שובל

לצפיה בטבלת היעדים לחץ כאן

החלטה:

מעקב אחר עמידה ביעדים יוצג להנהלה אחת לרבעון.

__________ _____________ ___________

חותמת האגודהיעדים 2019
פרוטוקול 8-2019

התחברות אל האתר
דילוג לתוכן