פרוטוקול מס’ 9/2019 מתאריך 21/5/19

קיבוץ רמת דוד

פ ר ו ט ו ק ו ל מס’ 9

מישיבת הנהלת הקיבוץ, ועד מקומי משותף

שהתקיימה ביום ג’, 21 במאי 2019, בחדר הישיבות של המזכירות

נוכחים: אורי שובל – יו”ר הקיבוץ

אביב מן – מנהל קהילה

רועי רבן – מרכז משק

שרון ורדי – יו”ר ועד מקומי

שוקי זינגר

רונן בריל

נעמי גדרון

חסרים:

דנה קושניר

דני יניב

טלי מור

ליאור שבתאי

גלעד קנט

נדב מלכי

על סדר היום:

  1. הסדרי הצטרפות לדיירי שכונת הבוסתן

1. הסדרי הצטרפות לדיירי שכונת הבוסתן

בהשתתפות: שי בן דוד, עו”ד אריק בלפר

נערכה סקירה של ההסכמים, ובפרט לגבי הסעיפים שעברו שינוי לעומת ההסכמים הקודמים.

החלטות:

  1. נספח דיור – להוסיף נספח בניה ללא קבלן ראשי
  2. בגמר האכלוס הנקלטים לא יוכלו להשכיר או למכור את הבית במשך 5 שנים.
  3. הנקלטים נדרשים לשלם לקיבוץ 50 אלף ₪ כבטוחה להשלמת הליך השיוך. במידה ויידרשו לערבות בנקאית במסגרת הסדר הביניים לרמ”י, יוחזר להם התשלום. התשלום יכול להתבצע במזומן או בערבות בנקאית.

__________ _____________ ___________

חותמת האגודהפרוטוקול 9-2019

התחברות אל האתר
דילוג לתוכן