פרוטוקול 24 – 5/12

הנדון: פרוטוקול הנהלת קבוץ מס’ 24/2021 5.12.2021

חלקית בזום

נוכחים כללי: מיכה טיסר, מיכאל קישון, אביב מן.

נוכחים הנהלת קיבוץ: שירי שטיין, איילת מילר, שוקי זינגר,. רונן בריל, שרון ורדי, אודי שוסטרמן, טוניה , מרטין אטקינס, דני יניב.

חסרים הנהלת קיבוץ:. טלי מור

  1. אישור סדר היום.
  2. אישור פרוטוקול קודם.
  3. דיון בפרויקט מחסני הגרעינים.
  4. תכנית ייעוד מבני ציבור ושדרוג מבני ציבור.
  5. נושא אישי
  6. דילמות בתקציב הקהילה.

דיון והחלטות:

  1. אישור סדר היום.
  2. אישור פרוטוקול קודם מס’ 22/21 מתאריך 21.11.21.
  3. דיון בפרויקט מחסני הגרעינים.

התקיים דיון בתהליך לקדום מחסני הגרעינים, הערות שעלו:

לא היה מספיק שיתוף ציבור.

לא היו מספיק נתונים וחומרים שהגיעו לציבור.

לא היה מספיק בהירות בנתונים ומסרים ובתהליך הצפוי מול הציבור.

עלו דעות שהמיזם טוב וחיובי וההתמודדות היא מול חוסר מידע שאותו יש להשלים לפני קבלת החלטה.

חברים העלו את החשיבות הכלכלית של המיזם לרמת דוד.

החלטה: מקדמים את הבדיקה של הנקודות הסביבתיות השנויות במחלוקת:

בדיקה עם יועצים בלתי תלויים של תחבורה ואיכות סביבה לנקודות של: רעש, אבק, יונים וכו’.

עם תוצאות הבדיקות נגיע לשיתוף ציבור , רק אחרי שיתוף ציבור ממצה ניגש לאישור הקבוץ על בסיס כל הנתונים שיאספו.

הצוות שילווה את הנושא: מיכאל, מיכה, איילת מילר נציגת ועד ההנהלה, שי אלג’ם נציג הנהלת האחזקות.

4. תכנית ייעוד מבני ציבור ושדרוג מבני ציבור. נדחה לישיבה הבאה.

5. נושא אישי

6. דילמות בתקציב הקהילה,

אביב הציג את הדילמות שעיקרן חוסר בתקציב הקהילה:

תחזית 2021 מצביעה על גרעון צפוי של כ 800 אש”ח בתחזית מול תכנית כתוצאה מגרעון בבית עינות, בחינוך, בחשמליה.

גם את תכנית 2022 קשה לאזן ע”פ הנתונים, הקושי בבית עינות, ובחינוך.

בדיון הבא תוצג תכנית הקהילה עם המשמעויות.

רשם מיכה

מאשר : שוקי זינגר.

פרוטוקול 24-2021
התחברות אל האתר
דילוג לתוכן