פרוטוקול 25 – 19/12

הנדון: פרוטוקול הנהלת קבוץ מס’ 25/2021 19.12.2021

חלקית בזום

נוכחים כללי: מיכה טיסר, מיכאל קישון, אביב מן.

נוכחים הנהלת קיבוץ: שירי שטיין, איילת מילר, שוקי זינגר, רונן בריל, טוניה ליפשיץ, דני יניב.

חסרים הנהלת קיבוץ: טלי מור, אודי שוסטרמן, מרטין אטקינס.

מוזמנים: מיכל חליוא, חנה ישבי , לינה.

 1. אישור סדר היום.
 2. אישור פרוטוקול קודם.
 3. תכנית קהילה 2022, בהשתתפות מנהלי פעילויות .

דיון והחלטות:

 1. אישור סדר היום.
 2. אישור פרוטוקול קודם מס’ 24/21 מתאריך 5.12.21.
 3. תכנית קהילה 2022.
 1. אביב הציג את התכנית כאשר מנהל פעילויות הופיעו והצטרפו.
 2. חן הציגה את הפעילויות של הרווחה שבאחריותה .
 3. אושרה הציגה את תכנית ומצב בית עיינות. המצב כרגע בעייתי מאוד בבית, אחרי שנים של רווחים צנועים מסתבר שמחלקת הרווחה- תשושי הגוף מתקשה באכלוס ומפסידה . מוצע לסגור את מחלקת הרווחה, להסב אותה למגורים, להמשיך את מחלקת הסיעוד ולגבש חלופות להמשך הפעילות כפעילות רווחה לחברים עם תשואה כלכלית. תקציב הבית כולל ההסבה ובדיקת החלופות מוערכת עד 500 אש”ח. שימומנו ע”י העסק כהשקעה שתוחזר מניהול הפעילות באופן כלכלי בשנים הבאות.
 4. ליאור הציג את פעילות הנוי, התקציב כולל מים כ 600 אש”ח. חברי ההנהלה הביעו הערכה וציינו שיש לחשוב גם על פעילות עסקית של הנוי, יש יתרונות וחסרונות, יבחן לאורך השנה. עלתה בקשה לאירועים ופרויקטים קהילתיים.
 5. רותם הציגה את תקציב הארכיון ופעילות המשרדים.
 6. עודד הציג את פעילות הבריכה, שנת 2021 מסתיימת בהפסד של כ 100 אש”ח לעומת התקציב, תכנית 2022 ל 300 אש”ח .
 7. אורי ויעלה הציגו את הצעתם לתקציב הביקורת ונושאי הביקורת המוצעים: רפת, ועד מקומי, מערכת החינוך. התקציב המוצע 40 אש”ח שמתחלק בן העסקים והקהילה.
 8. אור, ורד, ושירי הציגו את תקציב חינוך, ככלל מוצע התייעלות של 254 אש”ח, בחינוך המשלים מעבירים את תשלומי הארוחות להורים כמו כן יש צמצום בשעות המדריכים. לצד זה יש קושי רב בגיוס עובדות ובעלויות עבודה וכתוצאה עליית הוצאות משמעותית. אביב הציג בתכנית התייעלות של כ 254 אש”ח בחינוך שגם אחריה נדרש גרעון/הוצאה של כ 700 אש”ח בעלות החינוך מתוך תקציב הקהילה.

לסיכום הדיון בתקציב לא הסתיים יתבצע המשך דיון בהנהלה הקרובה ביום א’ הקרוב.

רשם מיכה

מאשר : שוקי זינגר.

פרוטוקול 25-2021
התחברות אל האתר
דילוג לתוכן