22/10/2018 • עדכון בנוגע לשילוב ילדי משפחת אברה בגנים

 

שלום לכולם,

כפי שעדכנו בעבר, במשפחת אברה (משפחתה של גנט, מבקשי המקלט שהגיעו לקיבוץ בקייץ האחרון) חמישה ילדים – עדן (כיתה ג’) ומלאווית (כיתה ו’), הלומדות בבתי הספר ומשולבות בחינוך הבלתי פורמלי, ושלושה ילדים בגיל הגן: מיטו (בן שנתיים וחצי), מראווי (בן 4), ובטי (בת 5). טרם הגעת המשפחה היה ברור כי אין את הבסיס הכלכלי לאפשר את התשלום לגנים, וכן היה ידוע שבמערכת הגיל הרך הגנים מלאים. לכן, מאז שהגיעו ועד עכשיו התחנכו הילדים במעין מודל של חינוך ביתי, המבוסס על מערך התנדבות שרובו נשות חינוך וטיפול בפנסיה או שלא בפנסיה, המפעיל “גן” במועדון 60+. מסגרת זו היתה מותאמת לשלב הקליטה, על מנת לרכך את המעבר ולדרג את ההשתלבות של הילדים, ולאפשר לגנט לצאת לעבודה. אולם, למדנו הלכה למעשה שזהו אינו פתרון מיטבי, והילדים זקוקים למסגרת חינוכית קבועה ולחברת בני גילם. בנוסף, גויסו תרומות שמיועדות לתשלום לגנים ומכסות כבר עכשיו את עלות הגנים לשנת הלימודים הקרובה וצוות הקליטה ממשיך בגיוס תרומות נוספות המיועדות לשנה הבאה. לאור זאת, התחלנו לחשוב על פתרונות לשילוב הילדים בגנים.

מראווי ישתלב החל מנובמבר בגן חינוך מיוחד בשמשית, אליו ייסע בהסעות של המועצה. לכן, נדרש פתרון רק לשילובם של מיטו (פעוטון בוגר) ובטי (גן בוגר). הצוות בנה מתווה לשילוב בגנים, שאושר בועדת חינוך ולאחר מכן הובא להנהלה ואושר שם. המתווה מתייחס לעובדה שהגנים מלאים ומדובר בתהליך קליטה שצפוי להיות מעט יותר מורכב וממושך, עקב חוסר ההיכרות של הילדים עם מערכת חינוך קיבוצית.

על פי המתווה, השילוב יתבצע בשלושה שלבים. בשלב הראשון, שיערך כשלושה חודשים, הילדים יגיעו לגנים עם מלווה. לאחר מכן תיעשה על ידי צוותי החינוך הערכת מצב נפרדת עבור כל אחד מהילדים, ויוחלט האופן בו נכון להמשיך את תהליך השילוב עבור כל אחד מהם עד סוף שנת הלימודים. בשלב השלישי, כהיערכות לשנת הלימודים הבאה (תש”פ), יש צורך לקחת בחשבון מקום עבור כל אחד מהילדים במסגרת החינוכית המתאימה לו, כולל שמירת מקום עבור מראווי. התהליך כולו מתואם עם מערכת החינוך לגיל הרך ועם צוותי החינוך הרלוונטיים, שהביעו נכונות ובטחון ביכולתם לקלוט את הילדים. כמו כן, הקשר עם מערכת החינוך יישמר לאורך כל תהליך הקליטה.

בברכה,

אביב מן מנהל קהילה

 

התחברות אל האתר
דילוג לתוכן