פרוטוקול מס 6 – 5/12/21

פרוטוקול אסיפה כללית מס 6 -2021 שם אגודה: קיבוץ רמת דוד ח.פ: 570001156 כתובת של האגודה: קיבוץ /רמת דוד, ד.נ. העמקים, 3658700 תאריך האסיפה:5/12/2021 נוכחים: 19חברים. יו”ר האסיפה: שרון ורדי. מזכיר האסיפה: אביב מן. מוזמנים: מיכה טיסר – יו”ר הקבוץ, אביב מן – מנהל הקהילה, מיכאל קישון – מנהל עסקים. על סדר היום: בחירת שרון […]

פרוטוקול מס 5 – 12/9/21

פרוטוקול אסיפה כללית מס 5 -2021 שם אגודה: קיבוץ רמת דוד ח.פ: 570001156 כתובת של האגודה: קיבוץ /רמת דוד, ד.נ. העמקים, 3658700 תאריך האסיפה:12/9/2021 נוכחים: 26 חברים. יו”ר האסיפה: שרון ורדי. מזכיר האסיפה: אביב מן. מוזמנים: גיא צבר – צבר סולארי, אסף שימשי – עו”ד, אביב מן – מנהל הקהילה, מיכאל קישון – מנהל עסקים, […]

פרוטוקול מס 4 – 1/8/21

פרוטוקול אסיפה כללית מס 4 -2021 שם אגודה: קיבוץ רמת דוד ח.פ: 570001156 כתובת של האגודה: קיבוץ /רמת דוד, ד.נ. העמקים, 3658700 תאריך האסיפה:1/8/2021 נוכחים: 29 חברים. יו”ר האסיפה: שרון ורדי. מזכיר האסיפה: אביב מן. מוזמנים: עוזי רטנר (ברית פיקוח), אביב מן – מנהל הקהילה, מיכאל קישון – מנהל עסקים, מיכה טיסר. על סדר היום: […]

פרוטוקול מס 3 – 20/6/21

פרוטוקול אסיפה כללית מס’ 3-2021 שם אגודה: קיבוץ רמת דוד כתובת של האגודה: קיבוץ רמת דוד, ד.נ. העמקים, 3658700 תאריך האסיפה: 20/06/21. נוכחים: 21 יו”ר האסיפה: שרון ורדי. מזכיר האסיפה: אביב מן. ליו”ר האספה נבחר שרון ורדי, למזכיר האספה נבחר אביב מן. על סדר היום: הצגת בחירה בחלופה ב’ – במסגרת צמיחה דמוגרפית עדכון בנושא […]

פרוטוקול מספר 2 – 18.1.2021

פרוטוקול אסיפה כללית מס’ 2-2021 שם אגודה: קיבוץ רמת דוד כתובת של האגודה: קיבוץ רמת דוד, ד.נ. העמקים, 3658700 תאריך האסיפה: 18/01/21. נוכחים: 48 יו”ר האסיפה: שרון ורדי. מזכיר האסיפה: אביב מן. על סדר היום: בחירת יו”ר ומזכיר לאספה. אישור תכנית העסקים לשנת 2021 אישור יעדי תכנית הקהילה אישור מסגרת תקציב הקהילה – 5,209 אש”ח […]