פרוטוקול מס 6 – 5/12/21

פרוטוקול אסיפה כללית מס 6 -2021 שם אגודה: קיבוץ רמת דוד ח.פ: 570001156 כתובת של האגודה: קיבוץ /רמת דוד, ד.נ. העמקים, 3658700 תאריך האסיפה:5/12/2021 נוכחים: 19חברים. יו”ר האסיפה: שרון ורדי. מזכיר האסיפה: אביב מן. מוזמנים: מיכה טיסר – יו”ר הקבוץ, אביב מן – מנהל הקהילה, מיכאל קישון – מנהל עסקים. על סדר היום: בחירת שרון […]