עדכונים בנושא הנהלת רפת פעילה

הגדרת תפקיד הנהלת רפת פעילה – אוגוסט 2021 הרכב ההנהלה : מנהל עסקי ,מנהל הרפת ,נציג הנהלת אחזקות (רועי רבן) ,רכז אזורי התארגנות הרפת ,איש מקצוע יו”ר הקיבוץ – מוזמן קבוע ישיבות ההנהלה – יתקיימו לפחות פעם ברבעון סמכות ההנהלה – גוף מקצועי הנותן המלצות מקצועיות להנהלת אחזקות לטובת קבלת החלטות. תפקידי ההנהלה : 1. […]

פרוטוקול הנהלת אחזקות מס 10 – 8/8/21

הנדון: פרוטוקול הנהלת אחזקות מס’ 10/2021 מ 08/08/2021 נוכחים: מיכה טיסר, מיכאל קישון, אביב מן, חנן רבן, מרטין אטקינס, רועי רבן, שרון ורדי, אורה פלד נקש, שי אלג’ם נעדרו: דן ברוזה, מיכל חליוא מוזמנים: גיא צבר – מנהל חברת צבר סולאר – לסעיף 2 עו”ד אסף שמשי – משרד בלטר, גוט, אלוני -לסעיף 2 סדר […]

פרוטוקול הנהלת אחזקות מס 9 -1/8/21

הנדון: פרוטוקול הנהלת אחזקות מס’ 09/2021 מתאריך 1/8/2021 הנהלת אחזקות – שרון ורדי, מיכה טיסר, מיכאל קישון, מרטין אטקינס ,שי אלג’ם חנן רבן ,רועי רבן ,אורה פלד נוכחים: אביב מן, לינה פרג נעדרו: מיכל חליווא ,דן ברוזה הדיון התקיים בהשתתפות: הנהלת הקיבוץ ,רו”ח סילביה ועוזי ברית פיקוח. סדר היום : דיון ואישור דוחות כספיים של […]

פרוטוקול הנהלת אחזקות מס 7 – 23/5/21

הנדון: פרוטוקול הנהלת אחזקות מס’ 7/2021 מ 23/5/2021 נוכחים: מיכה טיסר, מיכאל קישון, אביב מן, חנן רבן, מרטין אטקינס, רועי רבן, שרון ורדי, אורה פלד נקש, מיכל חליוא שי אלג’ם נעדרו: בועז שביט, דן ברוזה מוזמנים: גדי ביתן -יזם חברת ביתן בע”מ -לסעיף 2 עודד גלזר – מנפטה, משקי עמק יזרעאל – לסעיף 2 עו”ד […]