פרוטוקול ישיבת ועדת חינוך מתאריך 6.4.2021

פרוטוקול ישיבת ועדת חינוך 6.4.2021 בשעה 20:30 בזום נוכחות:הדס ברקוביץ’ , רלי אדלשטיין, אור זמיר, אביב מן, שירי אביזוהר שטייף, מאיר ישראל, ניר מילר. חסרה: לילי פודין, רון קושניר רשמה: שירי אביזוהר שטייף   נושאים והחלטות:   קליטת ילד 16 בפעוטון צעיר רקע: רלי הציגה כי התקבלה בקשה להוספת ילד לפעוטון הצעיר שכרגע עובד לפי […]

פרוטוקול ישיבת ועדת חינוך מתאריך 24.2.2021

פרוטוקול ישיבת ועדת חינוך 24.2.2021 בשעה 20:30 בזום נוכחות: לילי פודין, רון קושניר, רלי אדלשטיין, אור זמיר, אביב מן, שירי אביזוהר שטייף, מאיר ישראל, ניר מילר. אורחת: טלי מור – רפרנטית הנהלת הקהילה לתחום החינוך חסרה: הדס ברקוביץ’ רשמה: שירי אביזוהר שטייף   נושאים והחלטות:   חיסונים בגיל הרך – עדכון סטטוס וגיבוש המלצות להנהלה […]

פרוטוקול ועדת חינוך מתאריך 30.12.2020

פרוטוקול ישיבת ועדת חינוך 30.12.2020 בשעה 20:30 בזום נוכחות: לילי פודין, רון קושניר, רלי אדלשטיין, אור זמיר, אביב מן, שירי אביזוהר שטייף, הדס ברקוביץ’, מאיר ישראל. חסרים: ניר מילר רשמה: שירי אביזוהר שטייף נושאים והחלטות: תחזית תקציבית ל-2021 אביב אור ורלי הציגו את תכנית התקציב ל-2021. עיקרי הדברים: בגיל הרך צפוי קיטון בהכנסות עקב שינוי […]

פרוטוקול ועדת חינוך מתאריך 21.12.2020

  פרוטוקול ישיבת ועדת חינוך 21.12.2020 בשעה 20:30 במזכירות נוכחות: לילי פודין, רון קושניר, רלי אדלשטיין, אור זמיר, אביב מן, שירי אביזוהר שטייף, הדס ברקוביץ’, מאיר ישראל. חסרים: ניר מילר רשמה: שירי אביזוהר שטייף נושאים והחלטות: קהילה מחוסנת רקע: בעקבות החלטת האסיפה בנושא הקהילה המחוסנת, ועם הגיענו ליישורת האחרונה ביישור הקו בגיל הרך (3 ילדים […]

פרוטוקול ועדת חינוך מתאריך 30.11.2020

פרוטוקול ישיבת ועדת חינוך 30.11.2020 בשעה 20:15 בסילו נוכחות: ניר מילר, לילי פודין, רון קושניר, רלי אדלשטיין, אור זמיר, אביב מן, שירי אביזוהר שטייף, הדס ברקוביץ’, מאיר ישראל. רשמה: שירי אביזוהר שטייף   נושאים והחלטות:   חבר וועדה חדש נערכה היכרות וקבלת פנים חמימה וחביבה לחבר הוועדה החדש – מאיר ישראל.   תמחור שירותי המרכזון […]

פרוטוקול ועדת חינוך מתאריך 28.8.2020

פרוטוקול ישיבת ועדת חינוך 28.8.2020 בשעה 20:30 בזום נוכחות: ניר מילר, לילי פודין, רון קושניר, רלי אדלשטיין, אור זמיר, אביב מן, שירי אביזוהר שטייף. חסרה: הדס ברקוביץ׳ רשמה: שירי אביזוהר שטייף   נושאים והחלטות:   עדכוני גיל רך ניתנה סקירה על התהליך והסטטוס בגן בוגר  – השיפוצים מתקדמים, נרכש ציוד נוסף לגן יש בעייה קטנה […]

פרוטוקול ועדת חינוך מתאריך 27.7.2020

פרוטוקול ישיבת ועדת חינוך 27.7.2020 בשעה 20:30 נוכחות: ניר מילר, לילי פודין, הדס ברקוביץ׳, רון קושניר, רלי אדלשטיין, אור זמיר, אביב מן, שירי אביזוהר שטייף. רשמה: שירי אביזוהר שטייף נושאים והחלטות: תזונה במערכת החינוך – רון הציגה הצעת עבודה+מחיר מתזונאית מומלצת, עם הצעה לתהליך צר יותר מההצעה. עלה כי יצא קול קורא מן המועצה לסיוע […]

פרוטוקול ועדת חינוך מתאריך 1/6/2020

פרוטוקול ישיבת ועדת חינוך 1.6.2020 בשעה 20:30 נוכחים: ניר מילר, הדס ברקוביץ׳, לילי פודין, רון קושניר, אור זמיר, רלי אדלשטיין, אביב מן, שירי אביזוהר שטייף. רשמה: שירי אביזוהר שטייף נושאים והחלטות: תמ”ת – על מנת להניע מחדש את תהליך כניסת הפעוטונים לפיקוח של התמ”ת – אביב לבדוק דו”ח סטטוס של התכניות שהוגשו ומה הצעדים הבאים […]

פרוטוקול ועדת חינוך מתאריך 1/7/2020

  פרוטוקול ישיבת ועדת חינוך 1.7.2020 בשעה 20:30 נוכחים: ניר מילר, לילי פודין, רון קושניר, אור זמיר, אביב מן, שירי אביזוהר שטייף. חסרים.ות: הדס ברקוביץ׳, רלי אדלשטיין מוזמן: רועי בירן – לנושא הנוער בקיץ רשמה: שירי אביזוהר שטייף נושאים והחלטות: מחוסגן – נמסר עדכון על החלפת אשת הקשר של הקיבוץ עם מחוסגן. עירית יוסיפון תסיים […]

פרוטוקול ועדת חינוך מתאריך 17/5/2020

פרוטוקול ישיבת ועדת חינוך 17.5.2020 בשעה 20:30 בזום נוכחים: ניר מילר, הדס ברקוביץ׳, לילי פודין, רון קושניר, אור זמיר, רלי אדלשטיין, אביב מן. רשמה: שירי אביזוהר שטייף נושאים והחלטות: סיכום תפקוד הנהלה פעילה בתקופת הקורונה ניתנה סקירה לוועדה על פעילות ההנהלה הפעילה בתקופת הקורונה ע”י 4 חברי ההנהלה. מספר נקודות מהותיות שעלו ע”י חברי.ות הוועדה: […]