חומר תכנוני

קבצים מצורפים:  תצהיר חבר רמי  תצהיר קיבוץ רמי  הצהרת עורך בקשה  תבע רמת דוד מחסנים  הסכם חכירה – רמת דוד  פרטים כלליים לקבלת מידע תכנוני  מפת מדידה אנליטית אורך וגודל מגרשים  תכנית מעודכנת 7 שאלות ותשובות של משפחות: *בשרטוט הראשוני של המגרשים הופיעה מסלעה בגבול שבין המגרשים ובas made היא לא מופיעה (גם לא בשטח). […]

הסכמים

קבצים מצורפים:  תקנון צדק מגדל  צדק מגדל – תיקון תקנון  הערכת תשלומים להיתר בניה  חוברת שיוך קנייני – ינואר 2017

פירוט תשלומים

פירוט תשלומים חודשיים לשנת 2019 התשלום תעריף חודשי 2019 ארנונה למגורים (לפי צו ארנונה) למ”ר 2.318 ש”ח מס ועד מקומי (לפי צו ארנונה) למ”ר 2.076 ש”ח אגרת קהילה לבית (עד 100 מ”ר) למ”ר 2.672 ש”ח אגרת קהילה לחבר לחבר 283 ש”ח, פנסיונר לא עובד 241 ש”ח, פנסיונר חלקי 262 ש”ח מס איזון (בהתאם לגובה שכר […]